Architecten en Milieu-adviseurs
datebrief
 

Nieuws

Bodemonderzoek en -sanering
Inmiddels vervangen door de kaart 2012-2017.


Formulier grondverzet Helmond

PDF bodemkwaliteitskaart Helmond

PDF bodembeheerplan Helmond

B1: industrie voor 1967
B2: woningen voor 1945
B3: wonen 1945-1980
B4: industrie na 1967, veen, wonen na 1980 en landelijk gebied.

O1: Industrie voor 1967
O2: Wonen voor 1945
O3: Veengronden, woningen tussen 1945 en 1980 en overige gebieden

gedigitaliseerd d.d. 28-12-2011

_POSTEDBY op Donderdag 06 oktober 2011 (2453 _READS)
    Printen [P]
 

Meer artikelen in categorie Bodemonderzoek en -sanering 
 

agentschap.nl

 • Duurzaam onderhoud gemeentelijk vastgoed in Gouda

  Thumbnail: 

  Huis van de stad Gouda
  Gouda is één van de eerste gemeenten met plannen voor een duurzaam meerjarenonderhoud voor haar panden.
 • Vraag- en antwoordsessie EXPO 2017 Astana

  Thumbnail: 

  Kazachstan

  Astana organiseert de EXPO 2017 tentoonstelling. De Nederlandse ambassade in Astana organiseert op 28 mei een vraag- en antwoordsessie over EXPO 2017.

 • Vraag tijdig WBSO/RDA aan

  Thumbnail: 

  WBSO

  Bedrijven die (ook) vanaf 1 juli 2014 gebruik willen maken van de WBSO/RDA kunnen nog tot en met 31 mei 2014 een aanvraag indienen. Dat kan eenvoudig via internet.

 • Kom netwerken met Israëlische partners op Healthcare Innovation Day

  Vertegenwoordigt u een onderneming, kennis- of zorginstelling? En heeft u interesse in internationale (R&D-)samenwerking met Israëlische partners? Kom dan naar de 'Healthcare Innovation Day Netherlands–Israel' in Amsterdam.

  De bijeenkomst biedt u een unieke kans om Israëlische bedrijven en experts te ontmoeten. Bovendien ziet u ook waar samenwerkingskansen liggen. U kunt internationaal samenwerken op het gebied van life sciences, medische technologie en zorgoplossingen voor een vergrijzende maatschappij.

 • Waar liggen uw kansen in Brazilië?

  Thumbnail: 

  Brazilië stadsgezicht Sao Paulo Kansenanalyses van de veelbelovende deelstaten in Brazilië.
 

SIKB nieuws

 • Uw reactie gevraagd op ontwerp-protocol 2003 – Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek
  Het Centraal College van Deskundigen en Accreditatiecollege Bodembeheer hebben het ontwerp van SIKB-protocol 2003 versie 2, vrijgegeven voor een openbare reactieronde. SIKB nodigt alle belanghebbende partijen uit om te reageren op het ontwerp. De Colleges betrekken de ingekomen reacties bij de vaststelling van de definitieve versie. Protocol 2003 is met name op basis van input van certificaathouders en opdrachtgevers gewijzigd.
 • Baggernetdag over contracteren en aanbesteden; praten en professionaliseren…
  Dankzij de gastvrijheid van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Waterschap Hollandse Delta, de uitstekende locatie en de kwaliteit van de sprekers is de Baggernetdag op 2 april een groot succes geworden.
 • Actualisatie en modernisering van BRL 9335: discussiebijeenkomst dinsdag 20 mei 2014
  SIKB heeft in de afgelopen periode veel van de certificatie-schema’s voor bodembeheer weer lijn gebracht met de Regeling bodemkwaliteit. Voor BRL 9335 (Grond) is dat nog niet gebeurd: ook in de Regeling bodemkwaliteit wordt nog verwezen naar de geldende versie 3.6 van BRL 9335 van 29 april 2013 en het daarbij behorende Wijzigingsblad van 1 mei 2013.
 • De onderafdichting van een stortplaats
  Op verzoek van het Ministerie I&M en de gezamenlijke provincies heeft de Advieskamer Stortbesluit een advies gegeven over de levensduur van onderafdichtingen van stortplaatsen. Met dit advies komt duurzaam stortbeheer een stap dichterbij.
 • Belangstellingsregistratie validatie SIKB-Richtlijn baggervolumebepalingen
  SIKB is voornemens de SIKB-Richtlijn baggervolumebepalingen op basis van handmatige metingen te valideren en op basis daarvan te actualiseren. SIKB vraagt daarom bedrijven die geïnteresseerd zijn in de uitvoering van de advieswerkzaamheden in het kader van de validatie, zich te melden.

 
 
Pagina gegenereerd in 0.63 seconden.